Календар с всички почивни дни през 2024 г. и дати на официалните празници в България.

Почивни дни през януари 2024 г.

Почивни дни през февруари 2024 г.

Почивни дни през март 2024 г.

Почивни дни през април 2024 г.

Почивни дни през май 2024 г.

Почивни дни през юни 2024 г.

Почивни дни през юли 2024 г.

Почивни дни през август 2024 г.

Почивни дни през септември 2024 г.

Почивни дни през октомври 2024 г.

Почивни дни през ноември 2024 г.

Почивни дни през декември 2024 г.

Когато официалните празници, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.