Календар с всички почивни дни през 2024 г. и дати на официалните празници в България.

Януари 2024

Февруари 2024

Март 2024

Април 2024

Май 2024

Юни 2024

Юли 2024

Август 2024

Септември 2024

Октомври 2024

Ноември 2024

Декември 2024

Когато официалните празници, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.